Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (modułowy stół konferencyjny)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie modułowego stołu konferencyjnego na salę narad w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4 wraz z 66 krzesłami zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Termin realizacji zamówienia: do 15.03.2017 r. – stoły, do 22.03.2017 r. – krzesła

Warunki gwarancji: 36 miesięcy

Inne informacje: UWAGA!!!

Kolorystyka tapicerki krzeseł użytych w projekcie ma charakter jedynie poglądowy. Kolor tapicerki wybrany zostanie po wyłonieniu Wykonawcy.

Całość mebli musi być zabezpieczona lakierem poliuretanowym odpornym na wysokie temperatury.

Blat stołu konferencyjnego o wymiarach 380 cm x 80 cm musi składać się z 2 części.

Wszystkie blaty stołów konferencyjnych muszą być odkręcane, tak aby w przyszłości była możliwa ich renowacja.

Wykonawca ma obowiązek zakupu oraz zamontowania w stołach gniazd zgodnie z projektem.

Do zadań Wykonawcy należało będzie odrestaurowanie mównicy tzn. jej zmatowienie oraz odmalowanie na kolor orzech. Zdjęcie mównicy w załączniku nr 2.

Dodatkowo do zadań Wykonawcy należało będzie zabudowanie szafy rakowej o wymiarach 60 cm x 45 cm i wysokości 108 cm. Z dołu zabudowy należy zamontować wysuwany blat, który służył będzie za stolik. Szczegóły dotyczące szafy rakowej znajdują się w załączniku nr 3 (wysokość U 22).

Podstawy mebli oraz krzesła wykonane z litego drewna bukowego, blaty i obudowy wykonane z płyt fornirowanych fornirem bukowym, przy czym wszystkie krawędzie dodatkowo wzmocnione doklejką  gr. 4mm z litego drewna bukowego.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21.02.2017 r. do godz. 11.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres

Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44 – 300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faxu: 32 72 18 703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik nr 1 – formularz cenowy

Załącznik nr 2 – mównica..

załącznik nr 3 – szafa rakowa

A.01 Rzut sali konferencyjnej

A.02 Stół konferencyjny 200 x 80 cm

A.03 Stół konferencyjny 380 x 80 cm

A.04 Stół konferencyjny 60 x 60 cm NOWY

A.05 Stół konferencyjny

or-ae-1336

projekt-1

ogłoszenie o wyborze

Możliwość komentowania jest wyłączona.