Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę kostki granitowej ciętej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę kostki granitowej ciętej.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę kostki granitowej szarej, wszystkie krawędzie cięte, gatunek I, górna krawędź płomieniowana, o wymiarach 20x20x8 cm w ilości 850m2 .

Termin realizacji zamówienia: dostawa do 31 marca 2017 r.

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur lub rachunków Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.

Wymagana gwarancja 5 lat.

Szczegółowy zakres obowiązków będzie określała zawarta umowa (wzór w załączeniu).

Kryteria wyboru – 100% cena. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 stycznia 2017 r. do godziny 8.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4.

 za pośrednictwem faksu: 32 721 87 03

 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

formularz_oferty_kostka_granitowa

umowa_dostawy-kostka granitowa 2017

ogloszenie wybor kostka

Możliwość komentowania jest wyłączona.