OGŁOSZENIE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie materiałów promocyjnych

OGŁOSZENIE

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na wykonanie materiałów promocyjnych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie gadżetów reklamowych z nadrukiem logo Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Dane techniczne:

 1. Długopis Cosmo – kolor biały, grawer – ilość 40 sztuk.

 2. Notatnik z nadrukiem- format B5, pion, objętość 50 kartek, tektura usztywniająca od spodu, kolorystyka 1+0, materiał papier ofsetowy80gr, wykonanie druk, cięcie, klejenie w bloczki po krótszym boku – ilość 40 sztuk.

 3. Torby papierowe – papier kraft 80 do 110 g. papier biały, nadruk w jednym kolorze z dwóch stron, wielkość nadruku max 10 cm x 10 cm, sznurek papierowy skręcany, wymiary torby szer. 18 cm, wys. 22 cm, głębokość dna 8 cm – ilość 40 sztuk.

 4. Opaski odblaskowe samozaciskowe – kolor żółty, wykonany z foli odblaskowej PCV ze sprężynującą blaszką w środku, od spodu czarny welur, wymiary 34 cm x 3 cm, nadruk w jednym kolorze – ilość 80 sztuk.

Terminy i formy dostarczenia oferty:

 • Ofertę należy złożyć do dnia 25 kwietnia 2016 roku.

 • Termin realizacji zamówienia do dnia 16 maja 2016 rok.

 • Inne informacje: Zamawiający Biuro Zarządzania Kryzysowego. Osoba do Kontaktu Mariusz Grabiec tel 32/4539495 e-mail: m.grabiec@wodzislaw-slaski.pl

Wymagania zamawiającego odnośnie oferenta:

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego ogłoszenia.

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, który spełni wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu – formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. Za cenę ofertową uważać się będzie cenę brutto.

Złożenie oferty :

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115 budynek 4b,

 • za pośrednictwem faksu nr 32/ 7218703

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik:

1. Formularz ofertowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.