Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń znajdujących się w budynku 4B Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia obejmującego wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń znajdujących się w budynku 4B Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszego dokumentu.

 

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Warunki płatności: przelew, 14 dni liczony od momentu dostarczenia do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji: 24 miesiące

 

Inne informacje:  UWAGA!!! Wszystkie kontenery, szafy oraz szafa z drzwiami żaluzjowymi muszą być wyposażone w centralny zamek.

Kolorystyka krzeseł użytych w projekcie ma charakter jedynie poglądowy. Kolory wybrane zostaną po wyłonieniu Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21.07.2016 r. do godz. 12.00

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres

Urząd Miasta
ul. Bogumińska 44-300 Wodzisław Śląski

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

załącznik nr 1 formularz cenowy

umowa

01 Projekt

02 Opis

03 Wizualizacje

odpowiedź 1

odpowiedź 2

WYNIKI

Możliwość komentowania jest wyłączona.