Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych o na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych o na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową n/w nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:

  l.p.

  Położenie

  Nr działki

  Obszar

  Mapa

  Obręb

  Księga wieczysta

  Stawki procentowe opłat rocznych

  1. ul.Rodzinna

  1332/213

  630 m2

  5

  Wodzisław

  GL1W/00034978/4

  1%

  2. ul.Rodzinna

  1338/213

  525 m2

  5

  Wodzisław

  GL1W/00042298/2

  1%

  3. ul.Szczęśliwa

  1306/213

  670 m2

  5

  Wodzisław

  GL1W/00045833/6

  1%

  4. Plac Gladbeck

  2679/44

  2681/315

  2683/315

  łącznie

  56 m2

  3

  Wodzisław

  GL1W/00005059/4

  3%

  5. ul.Targowa

  2663/325

  71 m2

  3

  Wodzisław

  GL1W/00004208/7

  3%

  6. ul.Piłsudskiego

  1978/316

  375 m2

  3

  Wodzisław

  GL1W/00006284/7

  3%

  7. ul.Kubsza

  1768/138

  648 m2

  8

  Wodzisław

  GL1W/00010036/5

  3%

  8. ul.Kubsza

  2947/316

  808 m2

  8

  Wodzisław

  GL1W/00038803/5

  3%

  9. ul.Arendarska

  2529/46

  401m2

  3

  Wodzisław

  GL1W/00014838/5

  3%

  10. ul.Targowa

  2525/46

  2527/46

  łącznie 241 m2

  Wodzisław

  GL1W/00014839/2

  3%

  11. ul.Targowa

  2526/46

  599 m2

  3

  Wodzisław

  GL1W/00009522/9

  3%

  12. ul.Piłsudskiego

  3296/316

  64 m2

  3

  Wodzisław

  GL1W/00047156/0

  3%

  13. ul.Powstańców

  2258/334

  124 m2

  3

  Wodzisław

  GL1W/00010111/5

  1%

  14. Os.XXX-Lecia PRL

  2602/277

  1326 m2

  1

  Wodzisław

  GL1W/00036089/9

  3%

  15. ul.Marklowicka

  1018/31

  1647/31

  łącznie 13147 m2

  1

  Wodzisław

  GL1W/00006812/8

  3%

  16. ul.26 Marca

  2109/138

  189 m2

  8

  Wodzisław

  GL1W/00046933/4

  3%

 2. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 20 grudnia 2015r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 05 listopada 2014r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogu mińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ: PROJEKT UMOWY

POBIERZ: ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

______________________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową n/w nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:

l.p.

Położenie

Nr działki

Obszar

Mapa

Obręb

Księga wieczysta

Stawki procentowe opłat rocznych

1. ul.Rodzinna

1332/213

630 m2

5

Wodzisław

GL1W/00034978/4

1%

2. ul.Rodzinna

1338/213

525 m2

5

Wodzisław

GL1W/00042298/2

1%

3. ul.Szczęśliwa

1306/213

670 m2

5

Wodzisław

GL1W/00045833/6

1%

4. Plac Gladbeck

2679/44

2681/315

2683/315

łącznie

56 m2

3

Wodzisław

GL1W/00005059/4

3%

5. ul.Targowa

2663/325

71 m2

3

Wodzisław

GL1W/00004208/7

3%

6. ul.Piłsudskiego

1978/316

375 m2

3

Wodzisław

GL1W/00006284/7

3%

7. ul.Kubsza

1768/138

648 m2

8

Wodzisław

GL1W/00010036/5

3%

8. ul.Kubsza

2947/316

808 m2

8

Wodzisław

GL1W/00038803/5

3%

9. ul.Arendarska

2529/46

401m2

3

Wodzisław

GL1W/00014838/5

3%

10. ul.Targowa

2525/46

2527/46

łącznie 241 m2

Wodzisław

GL1W/00014839/2

3%

11. ul.Targowa

2526/46

599 m2

3

Wodzisław

GL1W/00009522/9

3%

12. ul.Piłsudskiego

3296/316

64 m2

3

Wodzisław

GL1W/00047156/0

3%

13. ul.Powstańców

2258/334

124 m2

3

Wodzisław

GL1W/00010111/5

1%

14. Os.XXX-Lecia PRL

2602/277

1326 m2

1

Wodzisław

GL1W/00036089/9

3%

15. ul.Marklowicka

1018/31

1647/31

łącznie 13147 m2

1

Wodzisław

GL1W/00006812/8

3%

16. ul.26 Marca

2109/138

189 m2

8

Wodzisław

GL1W/00046933/4

3%

w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Katarzyna Danecka-Żelezik

Wycena Nieruchomości

ul.Parkowa 4/12 42-400 Zawiercie

za kwotę 2.313,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 7 kompletnych ofert, natomiast 2 oferty wpłynęły niekompletne. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.