Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie przeglądów obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

                              Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na wykonanie przeglądów obiektów mostowych znajdujących się

w ciągu dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Lp.

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI

MOSTY W CIĄGU ULIC

1.

boczna Czyżowicka I

Długość obiektu 15,00 m

2.

boczna Czyżowicka II

Długość obiektu 14,90 m

3.

Bojowników

Długość obiektu 12,00 m

4.

Więźniów Politycznych

Długość obiektu 4,95 m

5.

E. Plater

Długość obiektu 3,85 m

6.

Bogumińska

Długość obiektu 19,20 m

7.

Rzeczna

Długość obiektu 17,00 m

8.

Kolejowa

Długość obiektu 30,20 m

9.

Targowa

Długość obiektu 9,00 m

10.

Mieszka

Długość obiektu 14,80 m

11.

Matuszczyka południowy

Długość obiektu 149,20 m

12.

Matuszczyka północny

Długość obiektu 149,20 m

13.

Marklowicka

Długość obiektu 132,00 m

Lp.

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI

TUNELE W CIĄGU ULIC

1.

Armii Krajowej

Długość tunelu 31,28 m

Lp.

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI

PRZEPUSTY W CIĄGU ULIC

1.

Wańkowicza

Długość przepustu 6,80 m

2.

Krupińskiego

Długość przepustu 14,25 m

3.

Dąbrowskiego

Długość przepustu 5,10 m

4.

Owocowa I

Długość przepustu 6,5 m

5.

Owocowa II

Długość przepustu 5,25 m

6.

Żniwna

Długość przepustu 5,20 m

7.

Ziołowa

Długość przepustu 11,70 m

8.

Hoża

Długość przepustu 8,50 m

9.

Szybowa

Długość przepustu 8,40 m

10.

boczna Skrzyszowskiej

Długość przepustu 6,50 m

11.

Rogowska

Długość przepustu 7,10 m

12.

Chełmońskiego

Długość przepustu 5,25 m

13.

Wiejska

Długość przepustu 9,35 m

14.

Słowiańska

Długość przepustu 6,00 m

15.

Konwaliowa

Długość przepustu 6,10 m

16.

Marklowicka

Długość przepustu 38,80 m

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.

Termin realizacji zamówienia – 20.11.2015 r.

Warunki płatności – przelew do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji – nie dotyczy.

Inne informacje – szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Polonius, inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu 32 4590558.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy – referencje potwierdzające wykonanie tożsamej usługi dla dwóch różnych zleceniodawców.

Kryteria wyboru oferty najniższa kwota brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.10.2015 r. do godziny 11.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres – Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

  • za pośrednictwem faksu – (32) 72-18-703

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

………………………………………………………………………………..

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

POBIERZ: OFERTA CENOWA

POBIERZ: PROJEKT UMOWY

 

______________________________________________

Wodzisław Śląski, 14.10.2015 r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na wykonanie przeglądów obiektów mostowych znajdujących się

w ciągu dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro wybrana została następująca oferta:

Pan

Artur Szałek

Ul. Wąska 8

26-110 Skarżysko Kamienna

Możliwość komentowania jest wyłączona.