Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI- MOSTY W CIĄGU ULIC:

1. boczna Czyżowicka I- Długość obiektu 15,00 m
2. boczna Czyżowicka II- Długość obiektu 14,90 m
3. Bojowników- Długość obiektu 12,00 m
4. Więźniów Politycznych- Długość obiektu 4,95 m
5. E. Plater- Długość obiektu 3,85 m
6. Bogumińska- Długość obiektu 19,20 m
7. Rzeczna- Długość obiektu 17,00 m
8. Kolejowa- Długość obiektu 30,20 m
9. Targowa- Długość obiektu 9,00 m
10. Mieszka- Długość obiektu 14,80 m
11. Matuszczyka południowy- Długość obiektu 149,20 m
12. Matuszczyka północny- Długość obiektu 149,20 m
13. Marklowicka- Długość obiektu 132,00 m

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI- TUNELE W CIĄGU ULIC:

1. Armii Krajowej- Długość tunelu 31,28 m

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI- PRZEPUSTY W CIĄGU ULIC:

1. Wańkowicza- Długość przepustu 6,80 m
2. Krupińskiego- Długość przepustu 14,25 m
3. Dąbrowskiego- Długość przepustu 5,10 m
4. Owocowa I- Długość przepustu 6,5 m
5. Owocowa II- Długość przepustu 5,25 m
6. Żniwna- Długość przepustu 5,20 m
7. Ziołowa- Długość przepustu 11,70 m
8. Hoża- Długość przepustu 8,50 m
9. Szybowa- Długość przepustu 8,40 m
10. boczna Skrzyszowskiej- Długość przepustu 6,50 m
11. Rogowska- Długość przepustu 7,10 m
12. Chełmońskiego- Długość przepustu 5,25 m
13. Wiejska- Długość przepustu 9,35 m
14. Słowiańska- Długość przepustu 6,00 m
15. Konwaliowa- Długość przepustu 6,10 m
16. Marklowicka- Długość przepustu 38,80 m

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.

Termin realizacji zamówienia – 28.11.2016 r.

Warunki płatności – przelew do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji – nie dotyczy.

Inne informacje – szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Polonius, inspektor Wydziału Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich pod nr telefonu 32 4590558.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy – referencje potwierdzające wykonanie tożsamej usługi dla dwóch różnych zleceniodawców.

Kryteria wyboru oferty najniższa kwota brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17.10.2016 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej z dopiskiem „proszę nie otwierać przed terminem” na adres – Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

oferta cenowa

umowa projekt-mosty

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.