Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie rocznych przeglądów gminnych dróg publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie rocznych przeglądów gminnych dróg publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okresowej rocznej kontroli gminnych dróg publicznych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 148 obiektów drogowych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z wideo filowaniem, zgodnie
z poniższym zestawieniem:

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI

Lp. Ciąg drogi Lp. Ciąg drogi Lp. Ciąg drogi
1 ul. Apteczna 51 Os. Pszowska ul. Kąkolowa 101 ul. Jarosława Dąbrowskiego
2 ul. Bartosza Głowackiego 52 Os. Pszowska ul. Goździkowa 102 ul. Kosynierów
3 ul. Boczna 53 Os. Pszowska ul. Magnoliowa 103 ul. Skłodowskiej-Curie
4 ul. Bogumińska 54 Os. Pszowska ul. Sasankowa 104 ul. Melchiora Wańkowicza
5 ul. Cicha 55 Os. Pszowska ul. Chabrowa 105 ul. Owocowa
6 ul. Dr Lucjana Mendego 56 ul. 26 Marca 106 ul. Pogodna
7 ul. Górna 57 ul. Bolesława Prusa 107 ul. Popiela
8 ul. Gałczyńskiego 58 ul. Edwarda Sosny 108 ul. Radlińskie Chałupki
9 ul. Ignacego Daszyńskiego 59 ul. Elizy Orzeszkowej 109 ul. Więźniów Politycznych
10 ul. Józefa Michalskiego 60 ul. Harcerska 110 ul. Zbożowa
11 ul. Karola Marksa 61 ul. Jana Pawła II 111 ul. Ziemowita
12 ul. Kolejowa 62 ul. Wyszyńskiego 112 ul. Ziołowa
13 ul. Kościelna 63 ul. Ludwika Waryńskiego 113 ul. Zuchów
14 ul. Kręta 64 Os. Przyjaźni 114 ul. Żniwna
15 ul. Krótka 65 ul. PCK 115 ul. Żwirowa
16 ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 66 ul. Piastowska 116 ul. boczna Chrobrego
17 ul. Księżnej Konstancji 67 Plac Zwycięstwa 117 ul. Cisowa
18 ul. Łąkowa 68 ul. Pokoju 118 ul. Fryderyka Chopina
19 ul. Mała 69 ul. Słoneczna 119 ul. Gosława
20 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70 ul. Stefana Żeromskiego 120 ul. Józefa Bieni
21 ul. Władysława Syrokomli 71 ul. Tysiąclecia 121 ul. Kasperczyka
22 ul. Minorytów 72 ul. Wojska Polskiego 122 ul. Leśna
23 ul. Ofiar Oświęcimskich 73 ul. Leszka 123 ul. Ludowa
24 ul. Ogrodowa 74 ul. Mieszka 124 ul. Mieczysława Karłowicza
25 ul. Władysława Opolskiego 75 ul. Matuszczyka 125 ul. Nowa
26 ul. Partyzantów 76 ul. Cypriana Kamila Norwida 126 ul. Polna
27 ul. Pawła Pośpiecha 77 ul. Dołki 127 ul. Poprzeczna
28 Plac Gladbeck 78 ul. Jurija Gagarina 128 ul. Rogowska
29 ul. Podgórna 79 ul. Marii Dąbrowskiej 129 ul. Słowiańska
30 ul. Powstańców Śląskich 80 ul. Oraczy 130 ul. Spółdzielcza
31 ul. Rzeczna 81 ul. Pałacowa 131 ul. Stanisława Moniuszki
32 ul. Juliusza Słowackiego 82 ul. Parkowa 132 ul. Tęczowa
33 ul. Staszica 83 ul. Smolna 133 ul. Władysława Roboty
34 ul. Stroma 84 ul. Sportowa 134 ul. Batalionów Chłopskich
35 ul. Wincentego Styczyńskiego 85 ul. Strażacka 135 ul. Bracka
36 ul. Szkolna 86 ul. Wesoła 136 ul. Brzozowa
37 ul. Sądowa 87 ul. Działkowców 137 ul. Jodłowa
38 ul. Średnia 88 ul. Emilii Plater 138 ul. boczna Jastrzębska
39 ul. św. Jana 89 ul. Hoża 139 ul. Odrodzenia
40 ul. Targowa 90 ul. Józefa Chełmońskiego 140 ul. Kolbego
41 ul. Wałowa 91 ul. Kąty 141 ul. Połomska
42 ul. Wilcza 92 ul. Konwaliowa 142 ul. Topolowa
43 ul. Wiejska 93 ul. Makowa 143 ul. Zagrodowa
44 ul. Zamkowa 94 ul. Rolnicza 144 ul. Karkoszka
45 ul. Zgody 95 ul. Siarkowa 145 ul. Osadnicza/Miczurina
46 Os. Pszowska ul. Koszykowa 96 ul. Szybowa 146 Łącznik Chrobrego z ulicą Letnią
47 Os. Pszowska ul. Wiklinowa 97 ul. Bojowników 147 ul. Dzika
48 Os. Pszowska ul. Liliowa 98 ul. Bolesława Krupińskiego 148 ul. Armii Krajowej
49 Os. Pszowska ul. Tulipanowa 99 ul. Dębowa
50 Os. Pszowska ul. Krokusowa 100 ul. Gołębia

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w art. 62 ustawy z dnia 7 czerwca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 15 października 2015 r.

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 27 listopada 2015 r.

Warunki płatności – przelew do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji – 12 miesięcy.

Oferta winna zawierać – wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1.

Inne informacje – szczegółowych informacji udziela Pan Grzegorz Połomski, inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu /32/ 4590557.

Kryteria wyboru oferty najniższa kwota brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12 października 2015 r. godz. 11:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie okresowej rocznej kontroli gminnych dróg publicznych” w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta lub pocztą na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, u. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski w terminie do dnia 12 października 2015 r. godz. 11:00.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

………………………………………………………………………………..

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

POBIERZ: DRUK OFERTY CENOWEJ

POBIERZ: PROJEKT UMOWY

Możliwość komentowania jest wyłączona.