Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro dotyczące wyprodukowania i dostarczenia flag miejskich z nadrukiem logo Miasta Wodzisławia Śląskiego, logo jubileuszowym oraz Unii Europejskiej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia flag miejskich z nadrukiem logo Miasta Wodzisławia Śląskiego, logo jubileuszowym oraz Unii Europejskiej.

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Prezydenta Miasta

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1 Flagi miejskie w rozmiarze 70 cm x 110 cm z wydrukiem na tkaninie poliestrowej o gramaturze 140g/m2, zgodnym z projektem Zamawiającego.
Wykończenie: 90 flag z tunelem na drzewiec szytym na płasko 5 cm. 10 flag z nabitymi metalowymi oczkami.

2.2 Flagi miejskie z jubileuszowym logo w rozmiarze 70 cm x 110 cm z wydrukiem na tkaninie poliestrowej o gramaturze 140g/m2, zgodnym z projektem Zamawiającego.
Wykończenie: 60 flag z tunelem na drzewiec szytym na płasko 5 cm. 10 flag z nabitymi metalowymi oczkami.

2.3 Flagi Unii Europejskiej w rozmiarze 70 cm x 110 cm z wydrukami na tkaninie poliestrowej o gramaturze 140g/m2.
Wykończenie: 20 flag z tunelem na drzewiec szytym na płasko 5 cm. 10 flag z nabitymi metalowymi oczkami.

Łącznie 200 flag o zróżnicowanym nadruku.

3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia z dniem udzielenia zamówienia.

Termin zakończenia przedmiotu umowy – dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – najpóźniej 24 kwiecień 2017 r. do godziny 10.00.

4. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać.

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, tel. e-mail)

  • Cenę ofertową za wykonanie całego zamówienia (cena netto + podatek VAT = cena brutto).

  • Do cen prosimy doliczyć koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

  • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji w celu akceptacji flag przed ich realizacją.

  • Kryterium oceny ofert: cena.

5. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 10.04.2017r., do godziny 12.00 na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta.

Adres : Biuro Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4.

Szczegółowych informacji udziela Dagna Kornafel-Polak tel. 0/32 45 90 478.

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.