Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro – flagietki degustacyjne

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia flagietek degustacyjnych reklamowych z nadrukiem logo Miasta Wodzisławia Śląskiego.

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Prezydenta Miasta

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

2. Przedmiot zamówienia :

2.1. Małe flagietki na drewnianych wykałaczkach z certyfikatem do kontaktu z żywnością drukowane dwustronnie na papierze kredowym o gramaturze 130 g/m2. Druk- 3 kolory i białe tło, zgodny z projektem Zamawiającego.

Wymiary flagietek: 25 mm x 45 mm

Długość wykałaczek: Wykałaczka 6,5 cm

Ilość: 2000

2.2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia z dniem udzielenia zamówienia.

Termin zakończenia przedmiotu umowy – dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – najpóźniej 17 luty 2017 r. do godziny 12.00.

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać.

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, tel. e-mail)

  • Cenę ofertową za wykonanie całego zamówienia (cena netto + podatek VAT = cena brutto).

  • Do cen prosimy doliczyć koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

  • Do oferty należy dołączyć zdjęcia oraz specyfikację proponowanych artykułów wraz z kopią certyfikatu patyczków/ wykałaczek do kontaktu z żywnością

  • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji w celu akceptacji flagietek przed ich realizacją.

  • Kryterium oceny ofert: cena.

4. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 6.02.2017r., do godziny 10.00 na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta.

Adres : Biuro Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4.

Szczegółowych informacji udziela Dagna Kornafel-Polak tel. 0/32 45 90 478.

ogloszenie wybor flagietki

Możliwość komentowania jest wyłączona.