Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro na uzupełnienia i naprawy tynków w piwnicy budynku OSP Turzyczka

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej uzupełnienia i naprawy tynków w piwnicy budynku OSP Turzyczka, stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonego przy ulicy Poprzecznej w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji zamówienia: 18.11.2016 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Sosinka tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

 • uzupełniony przedmiar robót – załącznik nr 2.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.09.2016 r. do godz. 13:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres:

  Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śląski,

 • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1,

2. Przedmiar robót – uzupełnienie tynków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.