Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania:

ekspertyzy określającej przyczyny lokalnych pęknięć stropu i ścian,
kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru koniecznych do wykonania napraw lokalnych pęknięć stropu i ścian
w budynku OSP Radlin II stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Chrobrego 156 w Wodzisławiu Śląskim.
Termin realizacji zamówienia: 15.05.2015 r.
Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.
Informacje o budynku OSP Radlin II:
budynek dwukondygnacyjny,
powierzchnia użytkowa 633,85 m²,
powierzchnia zabudowy 336,20 m²,
kubatura 2.630,89 m3.
Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.
Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy.
Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.03.2015 r. do godz. 13:15.
Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Wynik postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.