Ogłoszenie na dostawę wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel.: 032 4590556, 0932 4590545

2. Przedmiot zamówienia :

Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych w tym:

obrzeża 8x30x100 – 270 szt.

kostka betonowa gr 8 holand bezfazowa – 200 m2

kruszywo dolomitowe 268 t

łupek przywęglowy 185 t

wysiewka dolomitowa 29 t

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 21,5 m3

glina 159 m3

żużel wielkopiecowy 606 t

piasek 161 m3

żwir 11,5 m3

glina budowlana 2,3 m3

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 8,3 t

Należy przyjąć następujące frakcje dostarczanych materiałów:

kruszywo dolomitowe 0-31,5 mm – 268 t

łupek przywęglowy – niesort 185 t

wysiewka dolomitowa 0-8 mm 29 t

podsypka piaskowo-cementowa 4:1 21,5 m3

żużel wielkopiecowy 4 – 31,5 mm 606 t

piasek 1-2 mm 161 m3

żwir 2-8 mm 11,5 m3

Miejsce dostawy: Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śl.

Dostawa materiałów na teren budowy Rodzinnego Parku Rozrywki w partiach nie większych niż 100 t.

Termin dostawy: w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2015 r. Dostawa do dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia poszczególnej partii samochodami o masie całkowitej do 12 t.

 

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać.

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, tel. e-mail)

  • Ceny jednostkowe winny uwzględniać koszt dostawy

  • Cenę ofertową netto, VAT, brutto

Cenę ofertową należy obliczyć wg poniższej tabeli:

L.p.

Materiał

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa (netto)

Cena x ilość

(netto)

obrzeża 8x30x100

270

szt.

kostka betonowa gr 8 holand bezfazowa

200

m2

kruszywo dolomitowe

268

t

łupek przywęglowy

185

t

wysiewka dolomitowa

29

t

podsypka piaskowo-cementowa 1:4

21,5

m3

glina

159

m3

żużel wielkopiecowy

606

t

piasek

161

m3

żwir

11,5

m3

glina budowlana

2,3

m3

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

8,3

t

Suma (łączna cena netto)

4. Wynagrodzenie i sposób płatności

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktury lub rachunku Dostawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.

5. Kryteria oceny:

Zamawiający zawrze umowę z Dostawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.

6. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2015 r. na adres inwestycje@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta.

Adres : Wydział Inwestycji Architektury i Geodezji, Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

Szczegółowych informacji udziela Agata Wencel-Wystyrk tel. nr 0/32 4590556, 0/32 4590545

ZOBACZ>> ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZOBACZ >>UZUPEŁNIENIE OFERTY

Możliwość komentowania jest wyłączona.