Ogłoszenie na odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z obiektu tymczasowej poczekalni dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej odbioru i wywozu odpadów stałych zmieszanych z obiektu tymczasowej poczekalni dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim, położonej przy ulicy Rybnickiej w Wodzisławiu Śląskim wraz z zapewnieniem pojemnika na śmieci o pojemności 240 l.

Częstotliwość wywozu odpadów: raz w miesiącu od 1 marca do 31 lipca 2016 r.

Szacowana ilość odpadów: 240l/miesiąc.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury składanej raz w miesiącu.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.02.2016 r. do godz. 13:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

    ul. Bogumińska 4

    44-300 Wodzisław Śląski

  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik nr 1- wywóz odpadów

Możliwość komentowania jest wyłączona.