Ogłoszenie na wykonanie analizy wolnorynkowej stawek czynszu za najem i za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisław Śląski;

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie analizy wolnorynkowej stawek czynszu za najem i za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisław Śląski;

  L.p.

  Typ nieruchomości

  Lokalizacja

  Stawka czynszu gruntów w zł/m2

  1.

  Grunty pod ustawienie obiektów budowlanych wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania

  Ścisłe centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Obrzeża centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Pozostałe tereny

  ………w stosunku miesięcznym

  2.

  Grunty pod ustawienie garaży, budynków gospodarczych wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania

  Ścisłe centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Obrzeża centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Pozostałe tereny

  ………w stosunku miesięcznym

  3.

  Grunty pod ogródki letnie na terenie miasta Wodzisławia Śl.

  Obrzeża centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Pozostałe tereny

  ………w stosunku miesięcznym

  4.

  Grunty pod ogródki letnie na Rynku w Wodzisławiu Śl

  Ścisłe centrum miasta

  ………w stosunku miesięcznym

  5.

  Grunty pod ustawienie reklam na Rynku w Wodzisławiu Śl.

  Ścisłe centrum miasta

  ………w stosunku miesięcznym

  6.

  Grunty pod handel i usługi na terenie miasta

  Obrzeża centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Pozostałe tereny

  ………w stosunku miesięcznym

  7.

  Grunty pod ustawienie reklam poza pasem drogowym

  Główne szlaki komunikacyjne

  ………w stosunku miesięcznym

  Obrzeża centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Pozostałe tereny

  ………w stosunku miesięcznym

  8.

  Grunty pod tereny sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe

  Teren miasta

  ………w stosunku miesięcznym

  9.

  Grunty pod ustawienie rusztowań w związku z przeprowadzeniem remontów budynków położonych na Rynku w Wodzisławiu Śl.

  Ścisłe centrum miasta

  ………w stosunku miesięcznym

  10.

  Grunty pod tereny przemysłowe, składowe, miejsca postojowe, wiaty garażowe

  Bardzo dobra lokalizacja

  ………w stosunku miesięcznym

  Dobra lokalizacja

  ………w stosunku miesięcznym

  Pozostałe tereny

  ………w stosunku miesięcznym

  11.

  Grunty pod obejścia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych

  Teren miasta

  ………w stosunku miesięcznym

  12.

  Grunty pod tereny zabudowane

  obiektami budowlanymi

  Ścisłe centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Obrzeża centrum

  ………w stosunku miesięcznym

  Pozostałe tereny

  ………w stosunku miesięcznym

  13.

  Pomieszczenia:

  usługowe, magazynowe, handlowe, socjalne

  Terem miasta

  ………w stosunku miesięcznym

  14.

  Grunty zadrzewione, zakrzewione

  Teren miasta

  ………w stosunku rocznym

  15.

  Grunty pod ogródki warzywno-sadownicze, zieleń przydomową

  Teren miasta

  ………w stosunku rocznym

  16.

  Grunty na cele rolnicze

  Teren miasta

  ………w stosunku rocznym

  17.

  Grunty zajęte pod stawami wraz z terenem przyległym

  Teren miasta

  ………w stosunku rocznym

  18.

  Grunty pod organizowanie imprez w Wodzisławiu Śl.

  Ścisłe centrum miasta

  ……. czynsz za najem za dzień

 2. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500, godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 06 października 2015r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik – stawka czynszu dzierżawnego
projekt umowy – stawki czynszu dzierżawnego
Wynik postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.