Ogłoszenie na wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót budowlanych na rozbiórkę zespołu budynków położonych przy ulicy Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro na wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót budowlanych na rozbiórkę zespołu budynków położonych przy ulicy Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót budowlanych na rozbiórkę nw. budynków położonych przy ulicy Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim:

1. budynek dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 625 m²,

2. budynek jednokondygnacyjny (była stacja diagnostyczna) o powierzchni zabudowy 137 m²,

3.budynek garażowo – magazynowy o powierzchni zabudowy 402m².

Termin realizacji zamówienia: 04.03.2016 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 10.02.2016 r. do godz. 15:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

    ul. Bogumińska 4

    44-300 Wodzisław Śląski

  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik nr 1
Ogłoszenie o wynikach

Możliwość komentowania jest wyłączona.