Ogłoszenie na wykonanie operatów szacunkowych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. A/. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego w części nieruchomości gruntowej.

 • Lokal mieszkalny nr 82/10 położony w budynku nr 82-92 przy ul.26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1812/138, o pow. 5883 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010012/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • Lokal mieszkalny nr 24/3 położony w budynku nr 20-30 przy ul. Stefana Żeromskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1884/138, o pow. 1957m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010030/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia

 • Lokal mieszkalny nr 66/9 położony w budynku nr 66-76 przy ul.Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1596/138, o pow. 1994 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005848/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • Lokal mieszkalny nr 2/2 położony w budynku nr 2-6 przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1844/138, o pow. 541m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010017/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

B/. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz prawa własności części nieruchomości gruntowej.

 • Lokal mieszkalny nr 16/7 położony w budynku nr 16-20 przy ul. W. Polskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2298/138, o pow. 1304m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010022/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • Lokal mieszkalny nr 17/17 położony w budynku nr 17 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2173/138, o pow. 837m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00053203/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 30 czerwca 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24 maja 2016r do godz. 1200

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Projekt umowy

Załącznik

______________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie nw. operatów szacunkowych:

A/. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego w części nieruchomości gruntowej.

 • Lokal mieszkalny nr 82/10 położony w budynku nr 82-92 przy ul.26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1812/138, o pow. 5883 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010012/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • Lokal mieszkalny nr 24/3 położony w budynku nr 20-30 przy ul. Stefana Żeromskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1884/138, o pow. 1957m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010030/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 • Lokal mieszkalny nr 66/9 położony w budynku nr 66-76 przy ul.Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1596/138, o pow. 1994 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005848/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • Lokal mieszkalny nr 2/2 położony w budynku nr 2-6 przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1844/138, o pow. 541m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010017/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

B/. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz prawa własności części nieruchomości gruntowej.

 • Lokal mieszkalny nr 16/7 położony w budynku nr 16-20 przy ul. W. Polskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2298/138, o pow. 1304m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010022/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 • Lokal mieszkalny nr 17/17 położony w budynku nr 17 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2173/138, o pow. 837m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00053203/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Pan Paweł Józefowski

Wycena Nieruchomości

ul.Sowińskiego 17/26, 40-018 Katowice

za kwotę 615,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 7 kompletnych ofert. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.