Ogłoszenie na wykonanie operatów szacunkowych – aktualizacja użytkowania wieczystego – garaże

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operat
ów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. oddanych
  w użytkowanie wieczyste
  dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego niżej wymienionych nieruchomości:

 1. Nieruchomość zabudowana kompleksem 30 garaży położona przy ul. Waryńskiego
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1748/138 o pow. 1678 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006981/3.

 2. Nieruchomość zabudowana kompleksem 9 garaży położona przy ul. Waryńskiego
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 2110/138 o pow. 900 m² i działka
  nr 2111/138 o pow 468 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisane w księdze wieczystej GL1W/00006980/6.

 3. Nieruchomość położona przy Pl. Zwycięstwa w Wodzisławiu Śl. zabudowana garażem, oznaczona jako działka nr 1764/138 o pow. 38 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana
  w księdze wieczystej GL1W/00007330/2.

 4. Nieruchomość położona przy Pl. Zwycięstwa w Wodzisławiu Śl. zabudowana garażem, oznaczona jako działka nr 1763/138 o pow. 41 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana
  w księdze wieczystej GL1W/00007329/2.

 5. Nieruchomość zabudowana kompleksem 84 garaży położona przy ul. 26 Marca – Radlińska w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka nr 401/33 o pow. 2119 m² i działka nr 403/58,
  o pow. 260 m²,
  mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006904/0.

 6. Nieruchomość. zabudowana kompleksem 16 garaży położona przy ul. 26 Marca
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 399/33 o pow. 607 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00007217/7.

 7. Nieruchomość zabudowana kompleksem 17 garaży położona przy ul. 26 Marca
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1642/138 o pow. 702 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006108/0.

 8. Nieruchomość zabudowana kompleksem 11 garaży położona przy ul. S. Żeromskiego
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1734/138 o pow. 474 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006104/2.

 9. Nieruchomość zabudowana kompleksem 6 garaży położona przy ul. B. Prusa
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1732/138 o pow. 223 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006103/5.

 10. Nieruchomość zabudowana kompleksem 3 garaży położona przy ul. B. Prusa
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1730/138 o pow. 101 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006102/8.

 11. Nieruchomość zabudowana kompleksem 7 garaży położona przy ul. Tysiąclecia
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka nr 1743/138 o pow. 337 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006105/9.

 12. Nieruchomość zabudowana kompleksem 8 garaży położona przy ul. Tysiąclecia
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1740/138 o pow. 317 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej Gl1W/00006195/6.

 13. Nieruchomość zabudowana kompleksem 6 garaży położona przy ul. Tysiąclecia
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1632/138 o pow. 212 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006457/1.

 14. Nieruchomość zabudowana kompleksem 12 garaży położona przy ul. Piastowskiej
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1639/138 o pow. 662 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej Gl1W/00006107/3.

 15. Nieruchomość zabudowana kompleksem 7 garaży położona przy ul. Piastowskiej
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka
  nr 1637/138 o pow. 434 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006106/6.

 16. Nieruchomość zabudowana garażem położona przy ul. PCK w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka nr 1629//138 o pow. 34 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006454/0.

 17. Nieruchomość zabudowana garażem położona przy ul. PCK w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działka nr 1623/138 o pow. 36 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006448/5.

 18. Nieruchomość zabudowana kompleksem 10 garaży położona przy ul. Szkolnej
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działk
  anr 2597/209 o pow. 147 m² i działka
  nr
  2600/209 o pow. 122 m² oraz działka nr 2602/206 o pow. 88 m², mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej GL1W/00014872/5.

 19. Nieruchomość zabudowana kompleksem 7 garaży położona przy ul.Górniczej
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działk
  anr 466/21 o pow. 29 m² i działka nr 467/21
  o p
  ow. 172 m², mapa 4, obręb Jedłownik, opisana w księdze wieczystej GL1W/00006632/2.

 20. Nieruchomość zabudowana kompleksem 26 garaży położona przy ul.Górniczej
  w Wodzisławiu Śl., oznaczona jako działk
  a nr 361/21 o pow. 235 m² i działka nr 363/23
  o p
  ow. 574 m² oraz działka nr 365/24 o pow. 105 m², mapa 4, obręb Jedłownik, opisana
  w księdze wieczystej GL1W/00007582/3.

 1. Termin realizacji zamówienia:

60 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 września 2014r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogu mińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik – aktualizacja użytkowania wieczystego – garaże

projekt umowy – aktualizacja użytkowania wieczystego – garaże

Możliwość komentowania jest wyłączona.