Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zwolnienia od podatków w przypadku budynków nowo wybudowanych

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części

Możliwość komentowania jest wyłączona.