Ogłoszenie o możliwości najmu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy miasta Wodzisławia Śląskiego

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ul. dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim tel/fax 32 455 30 37

ogłasza, że istnieje możliwość najmu niżej wymienionych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. Wyłonienie najemcy lokalu nastąpi na pisemny wniosek zainteresowanej najmem strony, w formie negocjacji stawki czynszu najmu.

Charakterystyka lokali:

1. lokal użytkowy przy ul. Rynek 22, o powierzchni 12,43 m²

z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową.

Lokal składa się z 1 pomieszczenia.

2.lokal użytkowy przy ul. Rynek 22, o powierzchni 33,97 m²

z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową, usługową.

Lokal składa się z 2 pomieszczeń, korytarza oraz z wc.

3. lokal użytkowy przy ul. 26 Marca 23, o powierzchni 42,50 m²

z przeznaczeniem na działalność, handlową, biurową, usługową.

Lokal składa się z 2 pomieszczeń, przedpokoju oraz wc.

4. lokal użytkowy przy ul. Kubsza 28, o powierzchni 26,18 m²

z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową.

Lokal składa się z 1 pomieszczenia, przedpokoju oraz z wc.

5.lokal użytkowy przy ul. dr L. Mendego 2, o powierzchni 91,27 m²

z przeznaczeniem na działalność, handlową, biurową, usługową.

Lokal składa się z 2 pomieszczeń.

Lokale są udostępnione do oględzin od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Administracji i Remontów w Wodzisławiu Śląskim przy

ul. Tysiąclecia 1A, tel. 032 455 25 40 wew. 115

Możliwość komentowania jest wyłączona.