Ogłoszenie o możliwości składania ofert w sprawie naprawy kominów w OSP Jedłownik oraz OSP Radlin II

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania remontu kominów wraz z założeniem siatek przykręcanych, demontowalnych w kominach wbudynku OSP Jedłownik położonym przy ulicy Gosława 31 w Wodzisławiu Śląskim oraz założenia siatek przykręcanych, demontowalnych w kominach w budynku OSP Radlin II położonym przy ulicy Chrobrego 156 w Wodzisławiu Śląskim,zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

Termin realizacji zamówienia: 20.11.2015 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

  • uzupełniony przedmiar robót dot. OSP Jedłownik– załącznik nr 2,

  • uzupełniony przedmiar robót dot. OSP Radlin II – załącznik nr 3.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20.10.2015 r. do godz. 15:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

    ul. Bogumińska 4

    44-300 Wodzisław Śląski,

  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Możliwość komentowania jest wyłączona.