Ogłoszenie o poszukiwaniu firmy, która dostarczy monitor do projektu „Internet w domu – cyfrowe okno na świat”

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia 1 sztuki monitora dla projektu: „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Monitor powinien być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania. Minimalny rozmiar to 18,5 cala. Dodatkowo powinien zawierać 2 wejścia wideo: 1xD-SUB oraz 1xDVI. Monitor ma zawierać okablowanie adekwatne dla dwóch wyżej wymienionych wejść wideo. Dodatkowo należy dołączyć kabel zasilający.

Monitor musi być zaopatrzony w 24 miesięczną gwarancję. Bezpłatne dostarczenie do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego najpóźniej do dnia 9 lipca 2014 r.

Kryteria oceny:

– cena brutto

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (32 4590 477 – Bartosz Kwaśny). Oferty z uwzględnieniem ceny brutto zaoferowanego monitora należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 02 lipca 2014 r. do godz. 15.15.

Możliwość komentowania jest wyłączona.