Ogłoszenie o poszukiwaniu firmy, która zajmie się wykonaniem druków różnych dla Urzędu Miasta oraz ze znakiem wodnym dla Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2014.

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania usługi pt: „Wykonanie druków różnych dla Urzędu Miasta oraz ze znakiem wodnym dla Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2014. o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. )

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 07.04.2014 r. w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

Termin związania z umową: do 31.12.2014 r.

Dostawa bezpłatnym transportem do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całego asortymentu druków wymienionego w załączniku nr 1

Forma płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Kontakt:
Zdzisława Sibila
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
telefon 32 4590459

Załączniki:
1. Oferta – formularz cenowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.