Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016 – 2019”

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje wykonawcy do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016 – 2019” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, łącznie ze sporządzeniem raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2015 w perspektywie działań na lata 2016-2019” za lata 2014-2015, na podstawie danych udostępnionych przez Miasto.

Oferty proszę przesyłać na adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,
do dnia 26.05.2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u pani Michaliny Szmak, pod nr tel. 32 45 90 452.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z proponowanym wzorem kalkulacji cenowej w załączeniu.

ogłoszenie – specyfikacja
formularz ofertowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.