Ogłoszenie o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wymianę dwóch bram garażowych w budynku stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro na wymianę dwóch bram garażowych.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wymianę dwóch bram garażowych w budynku stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2014 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury

Warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

uzupełniony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26.05.2014 r. do godz. 15:15

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

za pośrednictwem faksu: (32) 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 – przedmiar robót
załącznik nr 3 – wybór oferty

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.