Ogłoszenie o przedstawieniu oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego montaż balustrady na tarasie oraz montaż i przeróbka balustrady istniejącej przy zejściu do garażu w budynku OSP Zawada

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego montaż balustrady na tarasie oraz montaż i przeróbka balustrady istniejącej przy zejściu do garażu w budynku OSP Zawada stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Młodzieżowej 196 w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2014 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury

Warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

  • uzupełniony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 04.08.2014 r. do godz. 15:15

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

    ul. Bogumińska 4

    44-300 Wodzisław Śląski

  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik nr 1
załącznik nr 2 – przedmiar robót
Ogłoszenie o wynikach

Możliwość komentowania jest wyłączona.