Ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego – Rynek

Prezydent Wodzisławia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego, o powierzchni 150 m2.

Szczegóły dotyczące przetargu znaleźć można poniżej:
Ogłoszenie o przetargu

Możliwość komentowania jest wyłączona.