Ogłoszenie o składaniu ofert na wymianę instalacji centralnego ogrzewania

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro na wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
Termin realizacji zamówienia: 19.09.2014 r.
Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury
Warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji
Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525
Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,
uzupełniony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.07.2014 r. do godz. 15:15

Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
za pośrednictwem faksu: (32) 7218703
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik nr 1
przedmiar robót – wymiana instalacji c. o.
ogłoszenie o wyborze oferty – wymiana c. o.

Możliwość komentowania jest wyłączona.