Ogłoszenie o udostępnieniu kanału technologicznego

Miasto Wodzisław Śląski podaje do wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do budowy drogi dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z infrastrukturą techniczną w Wodzisławiu Śląskim”.

Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2007.19.115 wraz z późniejszymi zmianami) Zarządca drogi wzywa podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego do zgłaszania swoich potrzeb w tym zakresie.

W przypadku niezgłoszenia potrzeb w terminie 60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego, przedmiotowy kanał technologiczny nie będzie realizowany.

Możliwość komentowania jest wyłączona.