Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

W związku z opublikowanym w dniu 12.02.2016 r. zaproszeniem do składania ofert dotyczącym odbioru i wywozu odpadów stałych zmieszanych z obiektu tymczasowej poczekalni dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim, położonej przy ulicy Rybnickiej w Wodzisławiu Śląskim wraz z zapewnieniem pojemnika na śmieci informuję, że unieważniam ww. postępowanie.
Prezydent Wodzisławia Śląskiego
Mieczysław Kieca

Możliwość komentowania jest wyłączona.