OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informuję, że postępowanie na :

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w 24 budynkach w Wodzisławiu Śląskim”, wszczęte w dniu 09.04.2015r.

zostało unieważnione

uzasadnienie unieważnienia postępowania : z powodu braku ostatecznych wytycznych związanych z aplikowaniem o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.1. Odnawialne źródła energii oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na realizację projektu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.