Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na usługi geodezyjno-kartograficzne: ul. Głożyńska

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Unieważniam ogłoszone w dniu 14 maja 2014r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) n/w działek:

1) nr 252 k.m. 3, obręb Radlin, powierzchnia 0,0430 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00053175/4, położona w Wodzisławiu Śl. przy ul.Głożyńskiej (około 8 punktów granicznych);

2) nr 251, k.m. 3, obręb Radlin, powierzchnia 0,3780 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00053175/4, położona w Wodzisławiu Śl. przy ul.Głożyńskiej – (około 5 punktów granicznych).

Możliwość komentowania jest wyłączona.