Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę: Rynek, Górnicza, B. Chrobrego

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę:

  1. część działki nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 300 m2, położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim na cele rekreacyjno-sportowe,

  2. część działki nr 469/21, mapa 4, obręb Jedłownik, o powierzchni 24 m2, położonej przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania garażu

  3. działka nr 1833/175, mapa 5, obręb Radlin, o powierzchni 69 m2, położona przy ul. B.Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim pod zieleń przydomową.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.