Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasta Wodzisławia Śl., przeznaczonej do oddania w dzierżawę i najem
Działając na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz.651 )podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Możliwość komentowania jest wyłączona.