Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Jastrzębskiej, ul. Pszowskiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem : bip.wodzislaw-slaski.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.