Ogłoszenie o zaproszeniu do wykonania robót budowlanych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel.: 032 45 90 553

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu dla zadania:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej”

a. Urządzenia do rekreacji – siłownia na świeżym powietrzu,

b. Utwardzona ścieżka pieszo-jezdna z elementami małej architektury.

Termin zakończenia robót budowlanych: 30.09.2016 r.

Roboty należy wykonać na podstawie Projektu Budowlanego „Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej” załącznik do zgłoszenia z dnia 30.11.2015 r.

Zaproszenie nie obejmuje wykonania części dokumentacji projektowej jaką jest Parking.

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, numer telefonu i adres email)

  • Cenę ofertową netto, VAT, brutto.

4. Wynagrodzenie i sposób płatności

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktury lub rachunku Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.

5. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 12.05.2016 r. (czwartek) do godziny 17.15 w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta budynek 4B.

Oferta winna być opatrzona napisem:

Oferta na wykonanie zadania „Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej”

Termin złożenia do dnia 12.05.2016 r. (czwartek) do godziny 17.15

Adres: Wydział Inwestycji Architektury i Geodezji, Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Banek tel. 032 45 90 553

Projekt – Opis techniczny
PROJEKT UMOWY
Przedmiar Ciąg pieszy
Przedmiar Siłownia
Z-02 ZAGOSPODAROWANIE 200
A-03 RZUT PLACU SIŁOWNI

Możliwość komentowania jest wyłączona.