OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r. załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.86.2017 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 28 marca 2017 r. Działając na podstawie art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłaszam co następuje, z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śl. przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości lokalowe

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.