Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

  2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.02.2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

  3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
    a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
    b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

  4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

załącznik do uchwały regionalna pomoc inwestycyjna

Możliwość komentowania jest wyłączona.