Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2016 r., poz. … Czytaj dalej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (modułowy stół konferencyjny)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie modułowego stołu konferencyjnego na salę … Czytaj dalej

Dostawa materiałów biurowych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o … Czytaj dalej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia roll-up’a, banerów reklamowych oraz plakatów

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia roll-up’a, banerów reklamowych … Czytaj dalej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego: W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski podaje do wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Plan Rozwoju Sieci dróg – przebudowa ulic Leszka i Mieszka”.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI Miasto Wodzisław Śląski podaje do wiadomości informację na podstawie art. 39 pkt 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.2016.1440 t.j. z dnia 2016.09.09) o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania … Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem (ul. Sądowa)

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 … Czytaj dalej