Prośba o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia kurtek do biegania z nadrukiem logo klubu sportowego oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia kurtek do biegania … Czytaj dalej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę kostki granitowej ciętej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę kostki granitowej ciętej. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia … Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.9.2017 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki … Czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ws. otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ws. otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. ogłoszenie … Czytaj dalej

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski przeznaczonych do oddania w najem (Rynek)

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 … Czytaj dalej

Dostawa paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na stacjach paliw wybranego Wykonawcy. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie … Czytaj dalej