PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem:

1.część działki nr 2152/140, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.