Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej działkę nr 391, o pow. 10850 m2, mapa 1, obręb Jedłownik, położonej przy ul. Słowiańskiej w Wodzisławiu Śl., na cele rolne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.