Prośba o złożenie oferty cenowej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pt. „Zakup koszy wewnętrznych do segregacji odpadów” o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. )

Prośba o złożenie oferty cenowej

Projekt umowy

Formularz ofertowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.