Prośba o złożenie oferty na obsługę kateringową spotkań z jubilatami

Prośba o złożenie oferty

 Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na obsługę kateringową spotkań z jubilatami obchodzącymi w 2014 roku 50 – lecie pożycia małżeńskiego, które organizowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim. Organizowanych będzie ok 6 spotkań, łączna ilość osób ok 420. Oferta powinna zawierać następujące pozycje, z uwzględnieniem ceny netto i brutto na jedną osobę:

1) bogracz – 200 g, pieczywo,

2) kawa – 0,25 l, cukier śmietanka,

3) herbata – 0,25 l, cukier, cytryna,

4) ciasto typu w- z – ok 100 g.

5) woda mineralna – 0,25 l.

6) sok jabłkowy – 0,25 l.

7) lampka szampana na osobę – 0,15 l.

W cenę powinna być wliczona obsługa oraz wypożyczenie naczyń, obrusów, sztućców.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 – Formularz Cenowy

Termin związania umową: od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Forma płatności: 14 dni od od daty otrzymania faktury VAT

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 12 grudnia 2013 r. w Biurze Obsługi Klienta, wysłać mailem na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44 – 300 Wodzisław Śląski

Wzór umowy –  zał. nr 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.