Pytania i prośba oferenta o uzupełnienie informacji na temat budynków do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „ Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w 24 budynkach w Wodzisławiu Śl.”

Wodzisław Śl. 14.04.2015r.

Pytania i prośba oferenta o uzupełnienie informacji na temat budynków do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „ Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w 24 budynkach w Wodzisławiu Śl.”

Pytanie 1 : Prośba o podanie listy budynków.
Pytanie 2 : Prośba o podanie kubatury budynków.
Odpowiedzi na pytania 1 i 2 w załączniku nr 1.

Pytanie 3 : Czy i które budynki objęte są ochroną Konserwatora Zabytków.
Odpowiedź na pytanie 3 :
– Publiczne Przedszkole nr 1 ul. Pośpiecha 7 w Wodzisławiu Śl. : jest w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków
– Zespół Szkół nr 2 ul. Wałowa 5 w Wodzisławiu Śl. : jest w strefie ochrony konserwatorskiej
-Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. M.Curie- Skłodowskiej 3 w Wodzisławiu Śl. : jest w Gminnej Ewidencji Zabytków
– Urząd Miasta budynek administracyjny ul. Bogumińska 4b w Wodzisławiu Śl. : granice strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Pytanie 4 : Czy będzie zamiar sprzedaży energii do sieci, jeśli tak to czy Zamawiający będzie miał zamiar założenie jakiejś spółki .
Odpowiedź na pytanie 4:
Na dzień dzisiejszy zgodnie z obowiązującą ustawą : prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zm. i w świetle ustawy z 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii
– sprzedaż energii elektrycznej – tak
– założenie spółki – nie

Możliwość komentowania jest wyłączona.