Sprostowanie do ogłoszenia dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wyciągu głównego- ul.Gagarina-ul. Pałacowa

Sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 14 maja 2014r. dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wyciągu głównego, celem ujawnienia podziału działki nr 306/39, k.m. 3, obręb Kokoszyce, o pow. 0,0281 ha, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00000462/7. Działki po podziale: nr 365/39 o pow. 0,0198 ha; nr 366/39 o pow. 0,0083 ha, prostuje się zapis w następujących punktach poprzez wykreślenie: w pkt VII Kryteria wyboru oferty: „Najniższa kwota netto”, a wpisanie „Najniższa kwota brutto”. w pkt VIII „Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 maja 2014r. do godz. 1200″, a wpisanie „Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 maja 2014r. do godz. 10.00″.

Możliwość komentowania jest wyłączona.