Sprostowanie do ogloszenia dotycząceego przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wyciągu głównego-ul. Bogumińska

Sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 14 maja 2014r. dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wyciągu głównego,celem sprostowania zapisu w księdze wieczystej GL1W/00047717/1 działki nr 1037/1 a winno być 1037/4 k.m.5 obręb Wodzisław położonej przy ul.Bogumińskiej w Wodzisławiu Śl., prostuje się zapis w następujących punktach poprzez wykreślenie: w pkt VII Kryteria wyboru oferty: „Najniższa kwota netto”, a wpisanie „Najniższa kwota brutto”. w pkt VIII „Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 maja 2014r. do godz. 1200″, a wpisanie „Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 maja 2014r. do godz. 10.00″.

Możliwość komentowania jest wyłączona.