Sprostowanie do ogłoszenia dotyczącego przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wyciągu głównego,

Sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 14 maja 2014r. dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wyciągu głównego, celem ujawnienia podziału działki nr 1467/213, k.m. 5, obręb Wodzisław o pow. 0,3264 ha, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00014592/8. Działki po podziale: nr 1669/213 o pow. 0,0157 ha; nr 1670/213 o pow. 0,0059 ha; nr 1671/213 o pow. 0,3048 ha, prostuje się zapis w następujących punktach poprzez wykreślenie: w pkt VII Kryteria wyboru oferty: „Najniższa kwota netto”, a wpisanie „Najniższa kwota brutto”. w pkt VIII „Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 maja 2014r. do godz. 1200″, a wpisanie „Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 maja 2014r. do godz. 10.00″.

Możliwość komentowania jest wyłączona.