Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 4 lutego br.

W związku z opublikowanym w dniu 04.02.2014 r. zaproszeniem do składania ofert dotyczącym dokonania okresowych i pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego informuję, że wymagane w pkt 4 w/w zaproszenia kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim respektowane będą zamiennie z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących, kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.