Średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Star A 200 typ GBAM 2,5/16 + 8

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie Zarządzenia Nr OR.I.0151-00209/09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje, że posiada zbędny składniki majątku ruchomego:

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Star A 200 typ GBAM 2,5/16 + 8, rok produkcji 1985, karosowany w 1994 roku, nr rej. KXW 0290, przebieg na dzień 18.12.2013 r. – 84 339,6 km, wartość początkowa 46 419,55 zł, wartość umorzona 100 %, cena rynkowa wynosi 14 900 zł.

Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 27.12.2013 r. na niżej podany adres do korespondencji:
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ww. składnika majątku ruchomego proszę o kontakt z Barbarą Mokry nr tel. 32 453 04 95.

Możliwość komentowania jest wyłączona.